Fit testen

Waarom?

In de afgelopen jaren hebben wij, op wijkniveau, verschillende testen uitgevoerd. Het is belangrijk voor een gemeente om in kaart te krijgen in welke delen van de wijk extra aandacht nodig is t.a.v. de gezondheid. Daarnaast is het voor de personen interessant om te weten hoe de zaken ervoor staan. Meten is weten! Ook binnen het bedrijfsleven is het mogelijk om deze testen te laten uitvoeren. Meer weten? Meldt het ons en we komen, vrijblijvend langs om meer informatie te geven.

Contact/aanmelden